Dư án HOT

111

Căn Hộ Depot Metro Tham Lương

Giá: 1,2 Tỷ/Căn
Vị trí: Quận 12
Tiến độ: Đã Hoàn Thiện

Hotline 08 446 89888 - nguyentriphuong779@gmail.com